Логотип для сторінок сайту - 
Державна установа 
“Хмельницький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України"

Загальна інформація


   Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» є установою, що належить до закладів громадського здоров’я, головним завданням якої є діяльність у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), профілактики неінфекційних захворювань, захисту населення від інфекційних хвороб у межах визначених Статутом.

   Установу засновано на державній власності, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України і є підзвітною йому.

   Установа є державною бюджетною неприбутковою установою, уповноваженим органом управління є Міністерство охорони здоров’я України.

Центр утворений з метою реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, що передбачає:

 • проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 • здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону державного кордону України;
 • проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.

Основними завданнями Центру є:

 • здійснення мікробіологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини  у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т.ч. діагностичні;
 • проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань  та отруєнь, дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
 • здійснення діяльності, пов’язаної із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому законодавством України;
 • здійснення медичного контролю за особами, відносно яких є відомості щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб або перебування у зоні можливого негативного впливу хімічних, біологічних, радіоактивних речовин шкідливих для здоров’я людини, з метою своєчасного виявлення клінічних ознак захворювання та попередження його поширення;
 • забезпечення проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації;
 • проведення оцінки   безпечності   впливу  на  людину  фізичних,   хімічних, біологічних факторів середовища життєдіяльності людини та надання за результатами такої оцінки відповідних рекомендацій та заключень;
 • проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
 • проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
 • проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
 • навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
 • проведення лабораторних досліджень на підприємствах,  установах   та організаціях з метою оцінка умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними      засобами (розроблення, випробування, виробництво, фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та роздрібна торгівля);

Вірусологічна лабораторія

  null   Вірусологічна лабораторія ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України» проводить постійний епідеміологічний нагляд з метою спостереження за циркуляцією вірусів в зовнішньому середовищі, діагностики вірусних інфекцій і розшифровки спалахів неясної етіології.

У роботі використовуються найсучасніші методи дослідження: класичні – виділення вірусів на культурах клітин, молекулярно-генетичні (ПЛР – діагностика) та імуно – ферментний аналіз (ІФА).

Лабораторія укомплектована висококваліфікованими фахівцями. Більшість фахівців має вищу та першу кваліфікаційну категорії. Всі лікарі проходять підготовку на кафедрі вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Міністерства Охорони здоров’я України. Співробітники лабораторії беруть участь у проведенні Міжнародних семінарів і конференцій.

Лабораторія оснащена найсучаснішим обладнанням: боксами біологічного захисту ІІ класу, центрифугами з охолодженням; комплектами для проведення імуно-ферментного аналізу (ІФА); обладнанням для ПЛР-діагностики.

Основні напрямки діяльності вірусологічної лабораторії:

 • проведення лабораторних досліджень вірусних інфекцій з діагностичною та профілактичною метою;
 • розшифровка етіології вірусних інфекцій;
 • визначення імунітету населення до вірусних інфекцій;
 • спостереження за циркуляцією вірусів в навколишньому середовищі;
 • визначення вмісту генетично-модифікованих організмів (ГМО) в харчових продуктах та продовольчій сировині.

Послуги, які надає лабораторія:

 • дослідження клінічного матеріалу на грип методом ПЛР;
 • дослідження клінічного матеріалу на культурі клітин (виділення вірусів);
 • дослідження носоглоткових змивів методом імунофлюоресцентної мікроскопії на грип та ГРВІ;
 • дослідження сироваток крові на кір та краснуху IgМ, IgG методом ІФА;
 • дослідження клінічного матеріалу на виявлення антигенів адено-, ротавірусів та ВГА;
 • дослідження клінічного матеріалу на ентеровіруси методом ПЛР;
 • дослідження клінічного матеріалу на ентеровіруси на культурі клітин;
 • дослідження води відкритих водоймищ, питної, стічної вод та інших об’єктів довкілля методом ІФА з метою виявлення антигенів вірусу гепатиту А (ВГА), рота- та аденовірусів;
 • дослідження води відкритих водоймищ, питної, стічної вод та інших об’єктів довкілля методом ПЛР з метою виявлення фрагментів нуклеїнових кислот (НК) ентеровірусів;
 • вірусологічне дослідження проб з об’єктів навколишнього середовища на адено- та ентеровіруси;
 • контроль харчових продуктів та продовольчої сировини на вміст ГМО (генетично-модифікованих організмів).

ЛАБОРАТОРІЯ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙ

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій відділу досліджень біологічних факторів являється структурним підрозділом ДУ«Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Вона єдина в Хмельницькій області, що проводить бактеріологічні, серологічні, біологічні дослідження біоматеріалу від людей та об’єктів навколишнього середовища на особливо небезпечні інфекції.

Лабораторія ОНІ атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я відповідно до галузі атестації.

Лабораторія ОНІ проводить

профілактичні дослідження (моніторинг за об’єктами довкілля) та
діагностичні дослідження на особливо небезпечні інфекції:

 • холеру,
 • лептоспіроз,
 • сибірку,
 • туляремію,
 • бруцельоз,
 • кліщовий бореліоз (хвороба Лайма),
 • псевдотуберкульоз, кишковий ієрсиніоз,
 • легіонельоз

Методи дослідження:

 • бактеріологічний(ПЛР)
 • серологічний (РМА-лізису, РА, РНГА, ІФА)
 • біологічний
 • мікроскопічний(РНІФ, мікроскопія в темному полі)

Перелік платних послуг:

 • перевірка поживних середовищ на ростові якості для діагностики холери
 • виявлення IgM і IgG в сироватці крові до збудника ІКБ(хв. Лайма)
 • виявлення фрагментів ДНК борелій в кліщах методом ПЛР
 • виявлення борелій в кліщах методом мікроскопії в темному полі

Лабораторія ОНІ є організаційним, консультативно-методичним та навчальним центром з питань діагностики ОНІ.
Персонал лабораторії має професійну підготовку з лабораторної діагностики особливо небезпечних інфекцій на базах  Українського НДПЧІ, Української ПЧС, Київської та Харківської МАПО.
Працівники лабораторії беруть участь у виконанні державних і міжнародних програм, які спрямовані на збереження здоров’я населення та посилення боротьби з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями.


Недавні записи