Спостережний лист

Визначення фактичної зайнятості працівників протягом робочого дня
та тривалості дії шкідливих і важких виробничих факторів

В архіві знаходятся файли у форматах : DOC, ODT, TMD

Перелiк

Виробництв, робіт, професій, посад, робочих місць працівників,
які підлягають атестації за умовами праці.

В архіві знаходятся файли у форматах : DOC, ODT, TMD