Санітарно-гігієнічна лабораторія

Лабораторія знаходиться за адресою: м.Хмельницький вул. Пилипчука, 55

Завідувач лабораторією: Конончук Людмила Федорівна
Пошта: sangiglabhm@ukr.net
Телефон: (0382) 79 57 31
Лабораторія працює з 8.30 до 15.42


  Санітарно-гігієнічна лабораторія як структурний підрозділ відділу досліджень фізичних і хімічних факторів ДУ «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводить ряд досліджень факторів зовнішнього середовища та оцінює результати у відповідності до вимог нормативних документів.
  Санітарно-гігієнічна лабораторія має Свідоцтво «Про технічну компетентність на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду» чинне до 06.11.2023 року, та пройшла перевірку на місці на відповідність вимогам ДСТУ ISO 17025-2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».
  Лабораторія оснащена сучасними приладами та обладнанням, у т.ч. приладами високої чутливості – газовими хроматографами (3 шт.), рідинним хроматографом, атомно-абсорбційним спектрофотометром, полярографом, аналізатором вольтамперометричним.
  В останні роки багато уваги приділялось модернізації парку лабораторних приладів та обладнання Замінено на електронні всі вагові прилади, придбані газоаналізатори типу «Аквілон» (4 шт.) для визначення оксиду вуглецю, диоксиду сірки, диоксиду азоту в атмосферному повітрі і повітрі робочої зони. Придбані також сучасні пробовідбірники повітря типу «Тайфун», що працюють в автономному режимі, сушильні шафи, холодильники, дистилятори, бідистилятор, термостат низькотемпературний з охолодженням, електропечі. Замінені на сучасні усі іономіри, рН-метри, нітратоміри.
  Лабораторія забезпечена в достатній кількості державними стандартними зразками і хімічними реактивами та методичними матеріалами.
  В лабораторії працюють висококваліфіковані професіонали: 8 лікарів-лаборантів (всі з вищою категорією), 2 інженери, 3 лаборанта (двоє з вищою категорією).
  Фахівці лабораторії можуть проводити дослідження по 532 інгредієнтах, у тому числі на приладах високої чутливості – по 214, з високою точністю, про що свідчать результати раундів перевірки кваліфікації міжлабораторних порівнянь результатів випробувань зразків що надавались провайдером ТОВ «МЕТРОЛОДЖІСЕРВІС», випробувальними центрами ДП «Хмельницьк-стандартметрологія» та ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» акредитованими згідно ДСТУ ISO 17025-2017.
  В роботі лабораторії використовуються комп’ютерні програми, за допомогою яких на приладах високої чутливості визначаються потенційно-небезпечні хімічні речовини проводиться математична обробка даних, отриманих при побудові і перевірці градуювальних графіків, розрахунках результатів вимірювань повітря робочої зони, розрахунках добових раціонів і калорійності страв, проведенні міжлабораторних порівняльних вимірювань при здійсненні зовнішнього контролю.

  Перелік послуг санітарно-гігієнічної лабораторії — за посиланням