Загальна інформація

Загальна інформація


УВАГА! ЗМІНЕНО НАЗВУ УСТАНОВИ!

         Інформуємо, що на підставі наказу  Міністерства охорони здоров`я України» від 02.06.2021 року № 1103 «Про деякі питання організаційної діяльності державних установ- лабораторних центрів Міністерства охорони здоровꞌя України» змінено назву з Державна установа “Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровꞌя України” на Державна установа “Хмельницький обласний  центр  контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоровꞌя України”.


  Державна установа «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» (далі —Центр) належить до сфери управління Міністерства охорони здоров`я України.
  У своїй роботі заклад керується 10 оперативними функціями громадського здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров`я, спрямованими на збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення громадян до здорового способу життя.
  Установа створена з метою виконання завдань у сферах забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту від інфекційних, попередження й профілактики неінфекційних захворювань, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани у сфері охорони здоров’я.
  Фахівці Центру працюють над запобіганням, локалізацією та ліквідацією спалахів, осередків, епідемій інфекційних хвороб, визначенням меж осередків, масштабів їх поширення, в тому числі, пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними хворобами, здійсненням епідеміологічних розслідувань щодо випадків та спалахів інфекційних хвороб, харчових отруєнь та встановленням причин їх виникнення, факторів передачі інфекції; здійснює реєстрацію та державний облік інфекційних, неінфекційних захворювань, паразитарних хвороб та харчових отруєнь.
  Центр здійснює:
– мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, токсиколого-гігієнічні, фізичні, радіологічні, молекулярно-генетичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть шкодити стану здоров’я людини в будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т. ч. діагностичні;
– дослідження стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я і впливом на нього відповідних факторів;
– державний облік інфекційних та професійних захворювань й отруєнь, дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також здійснення заключних дезинфекційних заходів.
  Біологічну безпеку та біологічний захист населення, а також спостереження за безпечністю довкілля забезпечують фахівці відповідних лабораторій Центру (бактеріологічної, вірусологічної, паразитологічної, лабораторії особливо-небезпечних інфекцій (ОНІ). Вони здійснюють моніторинг циркуляції збудників інфекційних хвороб. На підставі отриманих даних спеціалісти аналізують розповсюдження хвороб серед населення, прогнозують та моделюють епідемічну ситуацію в регіоні. Для цього лабораторії здійснюють виявлення та ідентифікацію збудників бактеріологічної, вірусної, рикетсійної, грибкової та паразитарної етіологій.
  Санітарно-гігієнічна лабораторія проводить регулярне спостереження за станом природних екосистем (повітря, вода, ґрунт) для своєчасного виявлення небезпечних для людини та довкілля відхилень і змін.
  Лабораторія особливо-небезпечних інфекцій (ОНІ) здійснює моніторинг природних осередків особливо небезпечних інфекцій.
  Відділ імунопрофілактики забезпечує організацію та моніторинг виконання програм імунізації населення; вивчає стан популяційного імунітету; організовує планову вакцинацію та вакцинацію за епідемічними показами, проводить реєстрацію несприятливих подій після імунізації. Фахівці відділу беруть участь у плануванні потреби та розподілі імунобіологічних препаратів, здійсненні нагляду за їх транспортуванням, зберіганням, використанням.
  Санітарно-карантинний відділ виконує профілактичні, поточні та заключні дезинфекційні заходи.
  Відділ комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи займається профілактикою інфекційних та неінфекційних хвороб шляхом проведення санітарно-освітньої роботи із запобігання факторам ризику серед населення та промоції здорового способу життя. У тандемі зі стейкхолдерами промотує різні аспекти активного життя, збереження здоров’я, попередження викликів навколишнього середовища в контексті усвідомлення нашими громадянами важливості дотримання норм здорового життя, звичок правильного харчування. Основні меседжі, які Центр надсилає кожному українцю, ґрунтуються на усвідомленні самодопомоги через дотримання принципів здорового способу життя, досягненні успіху завдяки збереженню здоров`я серед соціальних, вікових та груп професійної приналежності.
  Центр активно співпрацює з урядовими та неурядовими, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування всіх рівнів, формує експертні висновки, надає пропозиції щодо забезпечення безпеки населення та встановлення, у разі необхідності, обмежувальних протиепідемічних заходів.