Прийом замовників

  Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України” проводить широкий спектр мікробіологічних, вірусологічних, фізичних, радіологічних, хімічних, токсикологічних досліджень, досліджень по розділу особливо небезпечних інфекцій та надає консультативні послуги за зверненням громадян.

  Прийом заявок для проведення вищезазначених досліджень та надання послуг від фізичних осіб, юридичних осіб суб’єктів господарювання проводиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55, 1-й поверх, кабінет 107, тел. (0382) 79-57-17, електронна пошта ekspertizahm@gmail.com, з 8.45 -12.30; 13.15 – 16,30 щоденно ( вихідні: субота, неділя).

  Договір між замовником та виконавцем укладається у письмовій (типовій) формі в 2-х примірниках. Порядок укладання слідуючий:

  1. Замовник надає заяву на ім’я Генерального директора Державної установи “Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України” Габрикевич М.І. про необхідні лабораторні дослідження в письмовій або друкованій формі. Необхідні бланки (заяв, листів надання зразків) для оформлення договорів можна отримати на місці приймання замовлень або на сайті: http://духолцмоз.укр в розділі «Платні послуги». Заява підлягає реєстрації в діловода Державної установи “Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України”. До Заяви додаються необхідні копії реєстраційних документів, завірені згідно вимог чинного законодавства (документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або ФОП, свідоцтво платника податку на додану вартість або платника єдиного податку (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), при необхідності бухгалтерська довідка про банківські реквізити (для юридичних осіб).

  У разі замовлення лабораторних досліджень, які проводяться з періодичністю на протязі року, до Заяви додається та узгоджується план-графік проведення мікробіологічних, хімічних, токсикологічних, фізичних досліджень факторів навколишнього середовища, середовища життєдіяльності людини, води питної централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм, зворотної води, продуктів харчування та продовольчої сировини та інше. Для досліджень продуктів харчування та продовольчої сировини до заяви додається копія окремих розділів нормативно-технічної документації по якій вона виготовляється.

  2. За бажанням замовника в ході оформлення заяви фахівці Державної установи “Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України” безкоштовно надають консультацію щодо об’єму досліджень, відповідності їх нормативній документації, а також надають допомогу у визначенні необхідного загального обсягу досліджень та інше відповідно до запиту заявника.

  3. При наявності обґрунтованого листа з боку заявника допускається відхилення від типових форм договорів. Для юридичних осіб до договору в обов’язковому порядку надається специфікація з переліком та вартістю послуг.

  4. Договір зі специфікацією готується невідкладно у присутності замовника та у 2-х примірниках, видається для підпису керівника чи уповноваженої особи заявника.

  5. За бажанням замовника є можливим приймання заяв з пакетом документів у вигляді сканкопій та направлення замовнику проекту договору та рахунку з використанням електронної пошти alena.milko@gmail.com.

  6. Виконання послуг проводиться згідно договору. Вартість послуг, що виконуються згідно договору визначається у рахунках на їх оплату, актах надання послуг, специфікації, які є невід’ємною частиною договору

  7. Зразки продукції, сировини,води супроводжуються листом замовника про надання зразків для досліджень. За бажанням замовника відбір зразків може проводитися фахівцями виконавця.

  8. Замовник отримує результати лабораторних досліджень або інших послуг у письмовій формі з печатками невідкладно після завершення досліджень, обрахувань, визначень фахівцями лабораторного центру та проплати ним рахунку.

  9. За результатами наданих послуг складається та підписується сторонами «Акт наданих послуг».

  10. Мікробіологічні, вірусологічні, хімічні, токсикологічні, фізичні, радіологічні дослідження, консультативні послуги за зверненням громадян проводяться центром, у відповідності до «Тарифів (прейскуранту) платних послуг, що виконуються і надаються Державною установою “Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України”, затверджені наказом керівника Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України” від 09.04.2019р. № 14-адм.

Де провести дослідження на визначення напруги імунітету до кору?

  Зважаючи на високу захворюваність кором серед населення різних вікових категорій (в т.ч. і в нашій області) потрібно визначити свій імунологічний статус – напругу імунітету до кору. Такі дослідження проводяться в вірусологічній лабораторії Державної установи “Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України”, за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновсього, 12. Вартість послуг складає 123 гривні 43 коп (разом з ПДВ) за одне дослідження.

  Додаткові консультації з приводу проведення досліджень можна отримати за тел. (0382)75-23-86, (0382)79-57-17 (з 9.00 до 15.00).