Вживання якісної питної води – запорука нашого здоров’я

  Вода є фактором передачі багатьох інфекцій бактеріального та вірусного походження. Також небезпеку становлять ще й різноманітні хімічні сполуки, що можуть бути у питній воді, якщо їх вміст перевищує гранично допустимі рівні.
    Близько 87% населення Красилівського району споживає питну воду з об’єктів централізованного водопостачання. Згідно звернення керівництва в серпні місяці поточного року проведено відбір 31 проби води питної водопровідноі на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” з 7 населених пунктів Красилівськоі обєднанної територіальної громади та з 9 населених пунктів Антонінської обєднанної територіальної громади.
    Станом на 29.08.2019 року обстежено 31 навчальний заклад, а саме: ЗОШ-22, ЗДО-9. 9 проб води питної ще у роботі.
     За санітарно-хімічними показниками з 22 проб виявлено відхилення: з 13 ЗОШ в 8 ,що становить 61,5% (залізо загальне-5, загальна жорсткість-1, аміак – 5, органолептичні показники – 2) та з 9 ЗДО в 9 , що становить 100% (загальне залізо-3, аміак – 3, нітрити-2, нітрати-1, загальна жорсткість-2).
     За мікробіологічними показниками з 22 проб в 6 пробах виявлено відхилення у воді питній ,що становить 27,2%: 2 ЗОШ (загальні колі форми) та в 4ДНЗ ( загальні колі форми).
   На високий відсоток невідповідності питної водопровідноі води впливає , в першу чергу, незадовільний стан фізично – зношених мереж та споруд, низька якість їх обслуговування, відсутність установок для знезараження та знезалізення питної води.Висока ймовірність забруднення самого підземного водоносного горизонта нечистотами в результаті людської діяльності.

Фельдшер санітарний Красилівського районного
лабораторного відділення ДУ “Хмельницький
обласний лабораторний центр МОЗ України”                             Коберник Г.І.