Що таке “природний радіаційний фон (гамма-фон)”?

     Наша планета, в тому числі вся жива природа, яка її заселяє, постійно піддаються впливу так званого природного радіаційного фону, що обумовлено явищем радіоактивності. Природний радіаційний фон – постійно діючий чинник навколишнього середовища, обумовлений космічним випромінюванням (його внесок у фон – ~ 3-6 мікрорентген на годину (мкР/год), а також випромінюванням радіонуклідів, що знаходяться в природних умовах в надрах землі, в повітрі, воді, продуктах харчування – найбільший внесок у цьому випадку мають ізотопи калію-40, радію-226 та торію-232, що містяться в грунті. Вміст цих ізотопів в чорноземах і сірих грунтах (які характерні для південної і центральної частини нашої області) вищий, ніж в піщаних і суглинках (характерні в основному на півночі області) – цим пояснюється і те, що на півночі області, в т.ч. і в районі розташування Хмельницької АЕС, природний радіаційний фон дещо нижчий, ніж в інших частинах. Фон коливається біля деякої практично постійної величини, незначно змінюючись в залежності від часу доби та погодніх умов, та є надійним індикатором змін радіаційного стану на місцевості.
       Вимірювання природного радіаційного фону проводяться над земельними ділянками на відкритій місцевості, що розташовані на відстані 15-20м. від будівель та інших споруд – робиться це для виключення можливого впливу техногенно-підсилених джерел природного походження (щебеню, будівельних матеріалів і сировини, тощо).
       Дуже часто задають питання: якою є норма природного радіаційного фону? Як такої норми немає, жоден нормативний документ не регламентує показники гамма-фону, так як на планеті реєструються його значення в дуже широкому діапазоні. На різних територіях він може відрізнятися один від другого в десятки, а то і сотні разів. Тому, для оцінки радіаційної ситуації вживають термін “перевищує/неперевищує показники гамма-фону, характерні (властиві) для даної території (місцевості), а не “перевищує/неперевищує допустимі рівні”

Завідувач радіологічної лабораторії                                 Б.Малицький