АНАЛІЗ спалахів кишкових інфекцій в Хмельницькій області за 2016-2018 роки та 8 місяців 2019 року

    За 2016-2018 роки та 8 місяців 2019 року в Хмельницькій області зареєстровано 17 спалахів гострих кишкових інфекцій, в тому числі: в тому числі в 2016р. – 7, 2017р. – 3, 2018р. – 4, 2019р. – 3. Всі спалахи були розслідувані фахівцями лабораторного центру.
   Під час спалахів постраждало 415 осіб, з них дітей до 17 років – 264, дорослих – 151.
    Розподіл дорослих та дітей, які постраждали під час спалахів:

контингент/роки 2016р 2017р 2018р 8 міс 2019р Всього
Діти 138 34 54 38 264
Дорослі 70 73 8 151
Всього 208 34 127 46 415

    Помісячно кількість спалахів розподілилась наступним чином:

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень всього
2016 1 2 3 1 7
2017 1 1 1 3
2018 1 1 1 1 4
8 міс
2019р.
1 1 1 3
всього 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 17

    Найчастіше етіологічним чинником спалахів були сальмонели – 7 випадків, по 3 випадки припадає на ротавіруси та золотистий стафілокок, по 1 випадку – на шигели та вірус гепатиту А. В двох випадках етіологія спалахів не була встановлена внаслідок неповного обстеження хворих при поступленні в стаціонар.

    Розподіл спалахів кишкових інфекцій за етіологічним чинником:

етіологний чинник/роки 2016р. 2017р. 2018р. 8 міс.  2019р. Всього
Salmonella enteritidis в. jena 3 3 1 7
Shigella zonne біовар ІІк 1 1
Rotavirus 1 1 1 3
Staphilococcus aureus 1 2 3
Hepatitis A virus 1 1
збудник невстановлений 1 1 2
всього 7 3 4 3 17

  Відповідно встановленим етіологічним чинникам за нозологіями було зареєстровано: 7 спалахів сальмонельозу, 1 – шигельозу, 3 – ротавірусної інфекції, 3 – гострих гастроентероколітів (ГГЕК), викликаних золотистим стафілококом, 1 – вірусного гепатиту А (ВГА), 2 – ГЕК невизначеного ґенезу.

     Розподіл спалахів кишкових інфекцій по нозологіях:

Нозології\роки 2016р. 2017р. 2018р. 8 міс 2019р. Всього Постраждало осіб Лабора-торно
підтверджено
діагнозів у
хворих
%
Сальмонельоз 3 3 1 7 168 116 69
Шигельоз 1 1 135 124 92
Ротавірусний
ентерит
1 1 1 3 39 32 82
ГГЕК, викликаний
золотистим
стафілококом
1 2 3 51 18 35
ВГА 1 1 7 7 100
ГЕК з невстановленим збудником 1 1 2 15 0
Всього 7 3 4 3 17 415 297 72

    В 11 випадках із 17 спалахи були пов’язані з об’ектами епідризику, в тому числі з дошкільними закладами – 4, загальноосвітніми школами – 2, дитячою молочною кухнею – 1, закладами громадського харчування – 4; в 6 випадках – виникли у побуті.
    Розподіл спалахів кишкових інфекцій за місцем виникнення:

місце
виникнення/
роки
Дошкільні
заклади
Загально-освітні
школи
Дитяча
молочна
кухня
Заклади
громадського
харчування
Побут Всього
2016р. 1 1 5 7
2017р. 1 2 3
2018р. 1 2 1 4
8 міс. 2019р. 1 1 1 3
всього 4 2 1 4 6 17

   Найчастіше виникнення спалахів сальмонельозу (7) було пов’язано із закладами громадського харчування та побутом – по 3 випадки, в 1 випадку – з дошкільним закладом. Спалахи ротавірусної інфекції (3) частіше виникали в дошкільних закладах – 2 випадки, в 1 випадку спалах був пов’язаний з дитячою молочною кухнею Хмельницької міської дитячої лікарні. Спалахи гастроентероколітів, викликаних золотистим стафілококом (3) в двох випадках виникли в загальноосвітніх школах та в 1 випадку – у побуті. Виникнення спалаху шигельозу було пов’язано з готельно-ресторанним комплексом. Спалах ВГА виник у побуті у родинному вогнищі. Спалахи ГЕК невизначеного ґенезу були по 1 випадку в дошкільному закладі та у побуті.
      Розподіл спалахів кишкових інфекцій за нозологіями по місцю виникнення:

Місце виникнення/нозологія Навчальні заклади
Дитяча
молочна
кухня
Заклади
громадського
харчування
Побут Всього
Дошкільні
заклади
Загальноосвітні
школи
Сальмонельоз 1 3 3 7
Шигельоз 1 1
Ротавірусний ентерит 2 1 3
ГГЕК, викликаний
золотистим
стафілококом
2 1 3
ВГА 1 1
ГЕК з невстановленим збудником 1 1 2
Всього 4 2 1 4 6 17

     Серед факторів передачі, які стали причиною виникнення спалахів кишкових інфекцій, на предмети побуту, м’ясні вироби, вироби з м’яса птиці, кулінарні вироби та овочі припадає по 2 випадки, на молочні продукти – 1 випадок. Всього під час розслідування спалахів фактор передачі було встановлено в 11 випадках із 17, що дорівнює 65%.
     Фактори передачі встановлені під час розслідування спалахів:

Фактор  передачі/ роки Предмети  побуту Молочні  продукти М’ясні  вироби Вироби з м’яса риби Овочі Кулінарні
вироби
Всього
2016р. 1 1 1 1 4
2017р. 1 2 3
2018р. 1 1 1 3
8 міс. 2019р. 1 1
всього 2 1 2 2 2 2 11

   Розподіл факторів передачі за нозологіями:

Фактор передачі/
нозологія
Предмети
побуту
Молочні
продукти
М’ясні
вироби
Вироби з м’яса
птиці
Овочі Кулінарні вироби Всього Кількість
спалахів
відсоток
встановлення
факторів
передачі (%)
Сальмонельоз 2 2 1 5 7 71
Шигельоз 1 1 1 100
Ротавірусний
ентерит
1 1 3 33
ГГЕК, викликаний
золотистим
стафілококом
1 2 3 3 100
ВГА 1 1 1 100
Всього 2 1 2 2 2 2 11 17 65

    Всього протягом 2016-2018рр. та 8 місяців 2019 року етіологічний чинник було встановлено в 15 випадках із 17 спалахів, що виникли. Із 15 спалахів встановленої етіології виявлено по 1- ому компоненту розслідування спалаху (етіологічний чинник, тобто збудник, що викликав захворювання) в 2-х випадках; по 2 компоненти (етіологічний чинник і джерело збудника інфекції або етіологічний чинник і фактор передачі збудника інфекції) – в 5 випадках; всі 3 компоненти (етіологічний чинник, джерело і фактор передачі збудника інфекції) – у 8 випадках.
   Частка виявлених компонентів розслідування спалахів кишкових інфекцій

Роки 1 із 3  компонентів 2 із 3  компонентів

3 із 3  компонентів

Всього  спалахів  встановленої  єтіології
кількість % кількість % кількість %
2016р. 4 67 2 33 6
2017р. 3 100 3
2018р. 1 25 1 25 2 50 4
8 міс. 2019р 1 50 1 50 2
всього 2 13 5 33 8 54 15

  Критерії оцінки якості епідеміологічного розслідування спалахів кишкових інфекцій в розрізі нозологій:

Нозології Всього
розслідувано
спалахів
встановленої етології
1 із 3 компонентів 2 із 3 компонентів 3 із 3 компонентів
кількість % кількість % кількість %
Сальмонельоз 7 1 14 3 43 3 43
Шигельоз 1 1 100
Ротавірусний
ентерит
3 1 33 1 33 1 33
ГГЕК, викликаний
золотистим
стафілококом
3 3 100
ВГА 1 1 100
Всього 15 2 13 5 33 8 54

    На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що серед спалахів, які були зареєстровані на території нашої області протягом 2016-2018рр. та 8 місяців 2019 року, переважають спалахи, викликані сальмонелою. Найчастіше спалахи виникали в навчальних закладах та у побуті. Серед постраждалих під час спалахів 64% становлять діти до 17 років. Переважає харчовий шлях передачі збудника інфекції, який мав місце в 67 % спалахів. Основною причиною спалахів було порушення технології та санітарно-гігієнічних вимог приготування їжі.

Лікар-епідеміолог ДУ «Хмельницький обласний
лабораторний центр МОЗ України»                                                     Л. Венгер