Прийом замовників


     Прийом заявок з надання послуг від замовників: фізичних осіб, представників юридичних осіб суб’єктів господарювання проводиться за адресою:

м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55, 1-й поверх, 107 кабінет, тел.(0382)79-57- 17, електронна пошта ekspertizahm@gmail.com, з 8.30-12.30; 13.15-17.00 щоденно.

Договір між замовником та виконавцем укладається у письмовій (типовій) формі.
Порядок  укладення договору:

 1.    Замовник подає заяву про надання послуги у письмовій або друкованій формі. Необхідні бланки для оформлення договорів можна отримати на місці приймання замовників або на сайті labcentr.km.ua в розділі «Платні послуги». Заява підлягає реєстрації  в канцелярії.
  До Заяви додаються необхідні копії реєстраційних документів, завірені згідно вимог чинного законодавства (документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або ФОП,  свідоцтво платника податку на додану вартість або платника єдиного податку (для юридичних осіб та фізосіб-підприємців), при необхідності бухгалтерська довідка про банківські реквізити (для юридичних осіб). У разі замовлення досліджень, які проводяться з  періодичністю на протязі року, до Заяви додається план-графік проведення лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища або продукції. До Заяви про дослідження продукції додається нормативно-технічна документація на продукцію, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на сировину, інші необхідні документи.
 2.  За бажанням замовника в ході оформлення заяви  спеціалісти ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” безкоштовно надають необхідну консультацію щодо норм, кількості та кратності досліджень, відповідності їх нормативній документації, надають допомогу у складанні необхідного загального обсягу досліджень та інше відповідно до запиту заявника.
 3.  Договір готується за типовими формами. При наявності обґрунтованого листа з боку заявника допускається відхилення від типових форм договорів. Як додаток до договору готується специфікація з переліком та вартістю послуг, а при необхідності – план-графік замовлених лабораторних досліджень навколишньогосередовища,  план-графік замовлених лабораторних досліджень продукції.
 4.  Проект договору зі специфікацією готується невідкладно у присутності замовника та у 2-х екземплярах видається для підпису керівника чи уповноваженої особи заявника.
 5. За бажанням замовника є можливим приймання заяв з пакетом документів у вигляді сканкопій та направлення замовнику проекту договору та рахунку  з використанням електронної пошти alena.milko@gmail.com.
 6. Виконання послуг та їх оплата проводиться згідно договору.
 7.  Зразки продукції супроводжуються листом замовника про надання зразків для досліджень. За бажанням замовника відбір зразків продукції проводиться спеціалістами виконавця.
 8. Замовник отримує результати досліджень або інших послуг у письмовій формі невідкладно після завершення досліджень, обрахувань, визначень.12. За результатами наданих послуг складається та підписується сторонами Акт здачі-приймання наданих послуг.

 Щодо проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працюючого населення

       На адресу ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” продовжують надходити звернення від громадян та юридичних осіб області із проханням провести відбір контингентів осіб, які підлягають проведенню періодичних медичних оглядів, затвердити списки осіб, які підлягають профілактичним медичним оглядам, підписати заключні акти за результатами медичних оглядів. Особливо багато звернень із м.Хмельницького, Красилівського, Дунаєвецького, Городоцького районів.

    Виходячи із цього прошу взяти до уваги, що у відповідності із п.4.1. “Положення про Державну інспекцію України з питань праці”, затверджену Указом Президента України від 06.04.2011 року № 38/2011функція державного нагляду за проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій покладається на цей орган виконавчої влади.

   Однак, роботодавець у відповідності із п.3.1. Наказу МОЗ України від 21.05.2007 року № 246 “Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій” зобов’язаний організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

    Даний вид лабораторних досліджень проводиться лабораторіями нашого Центру, за розцінками затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 року № 662 (розміщені на нашому сайті у розділі “платні послуги”).

    Для проведення лабораторних досліджень роботодавцю необхідно надати до лабораторного Центру:

 • заяву на ім’я в.о.директора ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” Балашова О.В.;
 • перелік робочих місць, які підлягають лабораторно-інструментальним дослідженням.

Атестація робочих місць за умовами праці.

        З моменту виходу в світ Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” лабораторії, а тоді ще Хмельницької облсанепідемстанції, а тепер ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України”  приймають дієву участь в цьому важливому соціально-гігієнічному заході.

        Систематично, з періодичністю 1 раз в 3 роки, комісією Міністерства охорони здоров’я проводиться  атестація лабораторій на право проведення лабораторно-інструментальних досліджень факторів виробничого середовища для атестації робочих місць за умовами праці.

        За результатами останньої атестації лабораторій проведеної в травні 2016 року видано свідоцтво МОЗ України за № 0054 від 31.05.2016 року, яке дійсне до 2019 року.

        За весь період проведення цієї діяльності проведені дослідження та оцінка параметрів виробничого середовища на 10,5 тисячах робочих місць в 3125 підприємствах, тільки в цьому році 148 підприємств та установ скористалися нашими послугами.

        Про кваліфікацію та діловий підхід до цієї справи слугує той факт, що біля третини досліджень параметрів виробничого середовища не відповідали діючим нормативам.

        Вартість проведених досліджень висвітлена в прейскуранті затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 року № 662 (розміщений на нашому сайті в розділі “Прейскурант”).

        Вик.: М.Філь                                               29.11.2017р.
ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)